Ödla. Detta är en ritövning från Esbjörn Jorsäters bok "Nya Teckna Djur".
Blyerts B2-9, vitt papper A4.